blozzom jewelry 求婚戒指及結婚戒指

 

GIA 證書鑽石

如有需要,可預約到Blozzom Jewelry店選購心水鑽石!

你亦可先向我們查詢鑽石報價!